fbpx

Giải pháp của Chúng tôi

LT Connect Suite

LTLabs Connect Suite – mạng lưới rộng lớn gồm các sản phẩm phần mềm và phần cứng sản xuất được thiết kế để tạo thuận lợi cho quy trình làm việc từ đầu đến cuối, từ phát triển sản phẩm đến sản xuất, cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực để thúc đẩy ban giám đốc đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh hơn.

Bring your teams together with our LTLabs quality, mechanic, and ie systems to maximize the efficiency and product standards on your production floor.

Identify, track, and reduce defects for your fabrics and finished goods.

Machine down time reporting, manage preventative maintenance, and monitor mechanic performance.

Line balancing, digital skills matrix, and driving efficiency.

Maximize your factory’s productivity and resources by reducing your material consumption and accurately locating your WIP or finished goods at all times through our warehouse, production, cutting, and development systems

LTwarehouse

Track arrival materials from your suppliers and accurately locate inventory in your factory at all times.

LTproduction

Downstream inventory tracking of WIP goods from cutting to delivery.


LTcutting

Lay plan management, integrated bundle generation, consumption management, RTI & Mgt Dashboards.

LTdevelopment

From design to development to costing, keep all updates and essential information all in one place.

Run your business efficiently through capturing production floor data points and analyzing it through our management, performance, compliance, and brand systems to provide you with the crucial knowledge in order to manage your operations.

LTmanagement

Give your management real time insights on all activities in the factory to make effective business decisions.


LTperformance

Metrics set by the brand to rank you against your competitors. This tool provides a way to actively monitor your performance to make sure you meets your customer’s targets

LTcompliance

Track compliance related metrics throughout your factory to identify opportunities for improvement.


LTbrand

Reporting dashboard designed for your customers to provide transparency and custom reporting based on their needs.


Nhìn kìa!

Những con số ý nghĩa

1 %
Giảm tỷ lệ lỗi may trong 4 tháng
1 %
Giảm NPT do may trong 4 tháng
1 hr
Tiết kiệm lên tới 13 giờ NPT trên mỗi dây chuyền trong 4 tháng

Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi và câu trả lời thường gặp nhất

LTLabs Connect Suite là hệ thống điều hành và thực thi sản xuất từ đầu đến cuối (MES) được thiết kế dành cho các doanh nghiệp may mặc được thiết kế để tạo thuận lợi cho quy trình làm việc từ đầu đến cuối, từ phát triển sản phẩm đến sản xuất, cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực để thúc đẩy ban giám đốc đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh hơn.

Một trong những ưu điểm của việc triển khai hệ thống là các sản phẩm của chúng tôi có thể được sử dụng như một hệ thống độc lập hoặc như một gói hoàn chỉnh tùy theo nhu cầu cụ thể của bạn.

Tìm hiểu thêm thông tin bằng cách trao đổi với thành viên trong nhóm bán hàng của chúng tôi và hãy để chúng tôi giúp bạn tìm ra giải pháp phù hợp nhất.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm về sản xuất hàng may mặc, chúng tôi hiểu rõ những thách thức hàng ngày mà các nhà máy phải đối mặt. Thông qua những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong nhiều năm, đã mang đến cho chúng tôi những kiến thức quý giá về cách vượt qua những trở ngại tại nhà máy sản xuất, và đây là điều khiến chúng tôi khác biệt với các công ty bán giải pháp phần mềm khác.

Có, chúng tôi có cung cấp bản dùng thử. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhóm bán hàng của chúng tôi.

Hãy điền vào biểu mẫu “Lên lịch dùng thử miễn phí” hoặc liên hệ trực tiếp với nhóm bán hàng của chúng tôi.

Hãy truy cập trang Liên hệ với chúng tôi trên trang web của chúng tôi sau đó điền vào biểu mẫu hỗ trợ trong phần Hỗ trợ sản phẩm. Hoặc, bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi tại support@ltlabs.co

Hãy khám phá cách LTLabs có thể giúp bạn đạt được Số hóa